Kvalitet och miljö

  
XL Office Team AB skall arbeta för att respektive representerat varumärke skall ange klara miljöregler.

Tillverkare/leverantör av produkter som saknar miljöregler skall manas upprätta sådana. Därför är XL Office Team ISO 14001 certifierade.

Ladda ner: XL Office miljöpolicy.pdf

Läs mer och anmäl dig till e-Faktura härXL Office Team AB´s verksamhet skall kännetecknas av:

Effektiv resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning. Minimalt utnyttjande av olja, aluminium, järn och tenn. Förebyggande insatser när det gäller utsläpp, avfall eller övriga miljöstörningar. Utbildning och motivering av medarbetare för ökad förståelse att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöriktigt sätt. Utvärdera och förbättra vårt miljöarbete för minimal påverkan av miljön. Samtliga transportörer skall uppvisa respektive miljöregel/miljöpolicy. Förpacknings material skall uppfylla miljömässiga normer enligt svensk Förpackningsindurstins standard. Miljöarbetet angår samtliga och bygger på delaktighet från medarbetare, leverantörer och tillverkare, miljöförbättringar ses som långsiktiga investeringar. XL Office Team AB skall erbjuda kunden tjänster och produkter som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundens fulla förtroende.

För att förverkliga vår kvalitetspolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:XL Office Team AB skall vara medveten om kvalitetens betydelse för att företaget, utförda tjänster och produkter, på ett kompetent sätt. Grunden för detta skall vara fortlöpande kompetensutveckling av personalen. Våra tjänster och produkter skall utgå från kundens behov med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls. Leverantörer och tillverkare som anlitas skall uppfylla våra kvalitetskrav. Arbetsmetoder som säkerställer rätt kvalitet skall användas. Kvalitessystemets effektivitet skall kontinuerligt följas upp. Kvalitetsarbetet skall omfatta alla tjänster samt produkter. Kvalitetsarbetet skall styra mot årliga målsättning för att ständigt förbättras.

 
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr