Tillämpning
Genom att beställa via denna webbsida accepterar Du att vara bunden till dessa villkor (”Villkor”). Dessa Villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter eller tjänster som säljs via denna webbsida av Oss, XL Office Team, Org nr: 556308-3061 (”XL Office”, ”Oss”), till Dig (”Du”, ”Kund”).

Priser
Priserna är exklusive mervärdesskatt. I händelse av prisjusteringar från våra leverantörer eller förändrade valutakurser förbehåller sig XL Office rätten att ändra priserna utan varsel. Samtliga prisuppgifter, kostnadsförslag och beskrivningar som anges eller hänvisas till på denna webbsida är beroende av tillgång, och de utgör inte anbud och kan återkallas vid vilken tidpunkt som helst före vår uttryckliga accept av din beställning. Samtliga priser är exklusive frakt och gäller med reservation för tryckfel och sortimentsförändringar bortom vår kontroll. En småorder avgift om 99 kr uttages på order under 1000 kr.

Leveranstid
Alla beställningar inkomna till Oss före klockan 14.00 vardagar skickas normalt nästa dag. (Ej samleverans) Normal leveranstid är en till två dagar beroende på leveranssort. Expressleveranser kan ombesörjas i Stockholmsområdet. Leveranstid som anges är endast uppskattningar. Vi kan inte garantera att alla produkter finns lager eller är omedelbart tillgängliga när Du lämnar din beställning. Vi kan komma att avvisa din beställning (utan ansvar) om vi är förhindrade att utföra eller uppfylla den. Om så är fallet återbetalar vi all eventuell förskottsbetalning Du erlagt för den varan. En beställning som Du har lämnat till oss utgör ett anbud att köpa produkter eller tjänster enligt dessa Villkor och är föremål för vår efterföljande accept.

Fraktvillkor
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Fraktkostnaden är för närvarande 195: - exkl. moms. Vid leverans med budbil inom Stockholmsområdet uttages en avgift på 500 kronor. Om en vara skadats under transport skall reklamation göras direkt till transportföretaget.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkoren är 20 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med svensk räntelag (1975:635). Referensränta + 8 % -enheter.

Finansieringsvillkor
Vid val av finansiering måste ett leasingavtal undertecknas och returneras till XL Office AB innan leverans kan ske. Villkor för leasing specificeras i separat leasingavtal via Siemens Financial Services AB.

Siemens Financial Services AB genomför sedvanlig kreditprövning av kunden och har inga skyldigheter att finansiera affärer via XL Office web-shop”.

Äganderättsförbehåll
Äganderätt till beställd produkt skall inte övergå från Oss till Dig före dess att full betalning har erlagts för Produkten (inklusive eventuell ränta eller andra förfallna betalningar som härrör sig till produkten). Före dess att full betalning har erlagts för produkten skall du inneha produkten i egenskap av vår förvaltare och skall förvara produkterna på sådant sätt att de enkelt kan särskiljas som vår egendom, samt föra lämpliga och korrekta anteckningar för att möjliggöra ett åtskiljande av produkter för vilka full betalning har erlagts, från produkter för vilka betalning är utstående.

Kreditupplysning
XL Office äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund innan order från Kund bekräftas av XL Office. XL Office har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Returer och reklamationer

 • Fel i leveransen ska vara anmält till Oss inom 5 dagar från fakturadatum om inget annat är överenskommet.
 • Alla returer måste returneras i obrutna originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör och vara fria från smuts, etiketter, skador etc, i annat fall godkänns inte returen.
 • Retur av beställningsvara eller utgångna produkter godkänns inte.
 • Returnummer ska alltid anges på det yttre emballaget och returrapport ska medfölja godset. OBS! Använd yttre emballage för att försäkra Dig om att returen kommer fram i godtagbart skick. Är något skrivet direkt på produktkartongen godkänns inte returen.
 • Returfrakter betalas av köparen.
 • Vid retur av felbeställda varor äger XL Office rätt att ta ut en avgift på upp till 50 % av ordervärdet, dock minst 200 kronor.
 • Vid reklamation av toner och bläckpatroner ska om möjligt utskriftsprover bifogas.
 • XL Office ansvarar inte för varor som blivit skadade vid transport till Kund. Vid synlig transportskada regleras detta mellan transportföretag och mottagare.
 • Vid retur, kontakta Oss via telefon eller vår hemsida för att få ett returnummer och returinstruktioner.
 • Reklamation av tekniska produkter behandlas oftast direkt av tillverkaren. Kontakta Oss för information.
 • Produkten skall retuneras inom 14 dagar efter fakturadatum.

Ansvar för fel

XL Office ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom Kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion

b) fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med XL Offices instruktioner

c) fel förorsakade genom Kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av Kunden, dennes personal, tredje man eller genom andra omständigheter utom XL Offices kontroll

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för XL Office enligt förevarande allmänna Villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

XL Office ansvar omfattar endast direkta förluster. XL Offices ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller Kundens förlust av data, ej heller skador som XL Office inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

XL Offices ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. XL Office bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - ej kompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Köparen kan inte rikta andra anspråk mot XL Office med anledning av fel.

Övrigt
Dessa Villkor ersätter och upphäver alla tidigare avtal, överenskommelser och utkast mellan Oss, såväl muntliga som skriftliga, uttryckliga som underförstådda och som avser de frågor som dessa Villkor berör. Dessa Villkor äger företräde framför alla andra villkor som ingår i eller hänvisas till på annat ställe eller som är underförstådda enligt branschpraxis, sedvänja eller handelsbruk.

 
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr